JAK PRZEŁAMAĆ SYNDROM – NIE MAM CZASU?

Tydzień ma 168 godzin. Jeśli na każdą aktywność poświęcisz tyle czasu jak podane poniżej

to będziesz mieć

20

godzin ekstra każdego tygodnia.

Aktywność

Czas poświęcony

Pozostało w tygodniu

Spanie

8 godzin / dziennie = 56 godzin/tygodniowo

112 godzin

Praca

8 godzin / dziennie = 40 godzin/tygodniowo

72 godzin

Dojazd

2 godziny/dziennie = 10 godzin/tygodniowo

62 godzin

Posiłki

2 godziny/dziennie = 14 godzin/tygodniowo

48 godzin

Czas dla rodziny i telewizja

2 godziny/dziennie = 14 godzin/tygodniowo

34 godzin

Inne zajęcia

2 godziny/dziennie = 14 godzin/tygodniowo

20 godzin

Więc, gdzie te ekstra 20 godzin się podziewa?

To co robisz pomiędzy 7 rano i 16 żywi Twoją rodzinę.

To co zrobisz między 16 i 7 rano mogłoby:

ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE.

Jeśli jesteś skłonny i gotowy zrobić dzisiaj to czego większość ludzi, nie chce dzisiaj zrobić – to znaczy, że jesteś w stanie zrobić coś:

CZEGO WIĘKSZOŚĆ LUDZI, NIE ZROBI DO KOŃCA SWOJEGO ŻYCIA.

Dlaczego by nie poświęcić te ekstra 20 godzin na działalność, która:

UCZYNI REALNE TWOJE MARZENIA.

error: Alert: Content is protected !!